Thu hồi đất thực hiện dự án Khu trang trại trồng cây dược liệu và rau sạch tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn

(TTV) – UBND tỉnh vừa quyết định thu hồi đất do UBND phường Đông Sơn quản lý để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu trang trại trồng cây dược liệu và rau sạch tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Ảnh minh họa.

Theo đó, thu hồi 14.734 m2 đất bằng chưa sử dụng do UBND phường Đông Sơn quản lý để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu trang trại trồng cây dược liệu và rau sạch tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính số 323/TLBĐ tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 23/6/2020.

Hotline: 02376 512 888