Thu hồi đất do UBND xã Đồng Thắng quản lý để thực hiện dự án Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn 2, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn

(TTV) – UBND tỉnh vừa quyết định thu hồi đất do UBND xã Đồng Thắng quản lý để UBND huyện Triệu Sơn tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn 2, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn.

Ảnh minh họa.

Thu hồi 2.000,9 m2 đất (gồm: 1.994,5 m2 đất nuôi trồng thủy sản và 6,4 m2 đất giao thông) do UBND xã Đồng Thắng quản lý tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn để UBND huyện Triệu Sơn tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn 2, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 1511/TLKĐ do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Triệu Sơn lập ngày 08/02/2021.

Hotline: 02376 512 888