Tăng cường nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

(TTV) – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc tăng cường nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

Ảnh minh họa

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách Nhà nước và lựa chọn được người trúng đấu giá có đủ năng lực tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình; góp phần xây dựng các khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh khang trang, đồng bộ. Trên cơ sở nội dung tham mưu, đề xuất của Sở Tư pháp tại Công văn số 946/STP-BTTP ngày 28/5/2021 và kết quả giám sát, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh của các ngành chức năng trong thời gian qua; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa:

– Xây dựng kế hoạch để chủ động điều tiết, cung cấp quỹ đất ra thị trường thông qua việc trình danh mục dự án, lập phương án và tổ chức đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đồng thời, có biện pháp hiệu quả để nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại các dự án.

– Trong quá trình xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các dự án có yêu cầu người trúng đấu giá phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình, cần căn cứ theo tính chất và quy mô của từng dự án từ thấp đến cao để xác định đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với từng dự án, theo đó cần yêu cầu đáp ứng năng lực tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm trong quản lý, thi công hạ tầng kỹ thuật, công trình.

– Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình của người trúng đấu giá; kịp thời xử lý, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về chất lượng, tiến độ xây dựng công trình.

– Việc xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tại đô thị, nông thôn, cần tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật quy định về khoản tiền đặt trước, thời gian nộp tiền trúng đấu giá; trường hợp cần thiết, UBND các huyện, thị xã, thành phố có thể khuyến khích người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá sớm nhất vào Ngân sách nhà nước sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá; tránh trường hợp đấu giá xong nhưng không thu được tiền trúng đấu giá để nộp vào ngân sách Nhà nước do năng lực yếu kém của người trúng đấu giá, gây thất thoát ngân sách Nhà nước và lãng phí đất đai.

2. Trong quá trình thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất các dự án có yêu cầu người trúng đấu giá phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình theo đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa; yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định (trường hợp cần thiết có thể lấy ý kiến tham gia của các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh), để đảm bảo phương án đấu giá được chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật và lựa chọn được người trúng đấu giá có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án.

3. Hiện nay, quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh đã thực hiện được hơn 03 năm, có một số nội dung quy định tại Quyết định trên đến nay không còn phù hợp với các quy định mới đã được Trung ương ban hành. Do đó, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá lại sự phù hợp của quy định trên với các quy định của pháp luật hiện hành; khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét sửa đổi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01/7/2021./.

Hotline: 02376 512 888