Tài trợ kinh phí đo vẽ địa hình, lập quy hoạch khu dân cư xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn

(TTV) – UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc tài trợ kinh phí đo vẽ địa hình, lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại, công viên cây xanh, thể dục thể thao xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Sau khi quy hoạch chung đô thị Gốm, huyện Triệu Sơn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao UBND huyện Triệu Sơn căn cứ vào định hướng quy hoạch chung được duyệt, nhu cầu phát triển tại địa phương, tổ chức lập, trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại, công viên cây xanh, thể dục thể thao tại huyện Triệu Sơn; diện tích khoảng 44,3 ha; ranh giới, tính chất, chức năng lập quy hoạch chính xác sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết, đảm bảo phù hợp quy hoạch chung được duyệt.

Kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đảm bảo quy định tại Điều 12, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; trường hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng quan tâm đến công tác lập quy hoạch chi tiết nêu trên, thì phối hợp, hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Triệu Sơn tổ chức thực hiện theo quy định. Hình thức tiếp nhận kinh phí theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại công văn số 1581/STC-HCSN ngày 29/3/2021.

Việc đầu tư dự án tại khu vực lập quy hoạch chi tiết, các vấn đề về đất đai, tài chính khác có liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hotline: 02376 512 888