Phương án đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa

(TTV) – UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất: Khu đất xây dựng Trường mầm non thuộc MBQH điều chỉnh chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, căn cứ nội dung Quyết định và các quy định hiện hành của Nhà nước, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa triển khai các bước công việc tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hotline: 02376 512 888