Phương án đấu giá khu dân cư, tái định cư cánh đồng sông Đông phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn

(TTV) – UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án: Khu biệt thự thấp tầng thuộc khu dân cư, tái định cư cánh đồng sông Đông phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn.

Ảnh minh họa.

Theo đó, căn cứ nội dung Quyết định và các quy định hiện hành của Nhà nước, UBND thành phố Sầm Sơn triển khai các bước công việc tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Sầm Sơn thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hotline: 02376 512 888