Giao 147.759 m2 đất cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn

(TTV) – UBND tỉnh vừa quyết định giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để thực hiện việc quản lý, giao lại đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo đó, giao 147.759 m2 đất tại phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn (khu đất UBND thị xã Nghi Sơn đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để thực hiện chức năng thẩm quyền quản lý đất đai, giao lại đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật.

Hotline: 02376 512 888