Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu tái định cư xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc

(TTV) – UBND tỉnh vừa ban hành công văn về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc phục vụ GPMB dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Diêm Phố, huyện Hậu Lộc và lập quy hoạch chi tiết hai khu dân cư tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa đoạn qua địa bàn huyện Hậu Lộc theo đề nghị của Sở Xây dựng và UBND huyện Hậu Lộc tại các văn bản nêu trên.

Ủy quyền cho UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dân cư tái định cư nêu trên. Quá trình nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết, yêu cầu UBND huyện Hậu Lộc ưu tiên bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ dự án, không để thiếu quỹ đất tái định cư, làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Giao UBND huyện Hậu Lộc tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung đô thị Diêm Phố, huyện Hậu Lộc, trình duyệt theo quy định.

Hotline: 02376 512 888